Acro

Акройогасмесва духовната мъдрост на класическата йога с динамичната сила на акробатиката и терапевтичното докосване на тайландския масаж. Тези три древни практики представляват основата на една нова практика, която култивира доверие, свързаност и игривост. Терминът акройога етимологично произлиза от гръцкия корен akros = висш и санскритския йога = съюз, обединяване; заедно акройога = висш съюз. Оттук възникват прекрасни физически форми и се случват емоционално духовни трансформации. 
Потенциалният резултат е състояние на свързаност със себе си, с другите и с божественото като едно, за общо благоденствие.